Sportovní kroužky

Ondřej Černý – ZŠ Lyčkovo náměstí